KONSULTACJE  I  PORADY  PRAWNE  DLA  PRASY  LOKALNEJ

 

Izba Wydawców Prasy, odpowiadając na potrzeby zgłaszane przez Komisję Prasy Lokalnej IWP,
kontynuuje program konsultacji i porad prawnych dla wydawców prasy lokalnej.

Doradztwem prawnym objęte są wszelkie problemy z zakresu prawa autorskiego i prawa prasowego,

z jakimi mogą się stykać wydawcy w swej działalności na rynkach lokalnych.

Wszelkie pytania i problemy prawne, w jakich wydawcy będą chcieli otrzymać poradę lub informację
należy kierować pisemnie (lub pocztą elektroniczną) do Biura Izby:

 

Izba Wydawców Prasy

ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa

fax 0-22 827-87-18,

e-mail: sekretariat@iwp.pl

 

Porady i konsultacje udzielane w ramach działalności ośrodka konsultacyjnego
są bezpłatne dla wydawców prasy lokalnej i subloklanej.